Simulador de l'impost de plusvàlua a Barcelona

El simulador online de plusvàlua municipal de Barcelona us permetrà calcular l'import que hauríeu de pagar en el moment de tramitar l'impost per increment de valor del sòl, essent la quota resultant de caràcter merament orientatiu. Per a la tramitació i obtenció de l’import exacte es pot posar en contacte amb nosaltres.

Resultat

Introdueixi les dades i apreti Calcular per visualitzar el resultat.