"La nostra filosofia es basa en principis i valors ètics que permetin assegurar una relació a llarg termini basada en la confiança i compromís, dins de la més absoluta confidencialitat a les operacions assessorades i informació rebuda"

"El nostre compromís és la Prestació de serveis personalitzats, des de la proximitat i dedicaci"


Segura-Illa Assessors té una experiència de més de 60 anys en l’assessorament fiscal i comptable i –davant dels canvis constants– ha estat capaç d’adaptar-se a nous escenaris competitius per assessorar en l’aplicació dels nous models de negoci; compta amb un equip d’economistes i advocats especialitzats en les àrees fiscal, jurídica, econòmica, mercantil, comptable i laboral que donen un servei de consultoria integral, rigorós i solvent, per les empreses, professionals o el client individual.

L’essència de la filosofia de Segura-Illa és orientar els seus esforços a assolir la màxima satisfacció dels clients gràcies al compromís d’un equip dinàmic, altament qualificat i en constant formació, que s’adapta a la velocitat dels canvis que el món actual exigeix, de manera eficient i ràpida. Tot l’equip de professionals de Segura-Illa actua com un think tank per a l’estudi i solució dels assumptes dels seus clients aportant el nostre judici professional.

T'interessa alguna area de serveis de Segura-Illa?

Més informació

Últimes Circulars